KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA

    

   Administratorem danych osobowych jest Operator Systemu - firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993, adres mailowy: rodo@grupaimage.pl

    

  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Grupa IMAGE Sp. z o.o.:

   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy, zakupu Identyfikatora Indywidualnego oraz udostępniania kursu.

   Grupa IMAGE Sp. z o.o. jako administrator przetwarza następujące dane osobowe:

   1. Nazwisko i imię Użytkownika,
   2. Adres e-mail,
   3. Adres IP.

 

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

   

  Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane do zakończenia Kursu, a po upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi Użytkownika.

   

 2. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu produktów i usług własnych,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  Prawa wymienione w pkt. 1-6 powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.

   

 3. Podanie danych osobowych

   

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu identyfikacji Użytkownika i umożliwienia zapoznania się z materiałami szkoleniowymi odpowiednio do wykupionej usługi.

   

 4. Profilowanie

  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

   

 5. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

   

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   

 6. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):

   

  Kancelaria prawna, przedstawiciele handlowi, banki, podmioty świadczące usługi płatności przez SMS, internetowe systemy płatności, podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.